Wzory dokumentów do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocznicze dla osób niepełnosprawncyh

4. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

6. Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ze środków PFRON

7. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci

8. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dziecko do 16 roku życia


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Godziny otwarcia Centrum:
Poniedziałek - Piątek 730 - 1530 Tel. 87 5173 415
Adres:
16-500 Sejny,  ul. Piłsudskiego 34  
 
Wnioski i podania przyjmowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w podanych wyżej godzinach. Można również przesyłać wnioski na w/w adres.
Wszelkie sprawy są załatwiane osobiście, listownie lub telefonicznie - pisemnie lub ustnie.
Składane wnioski są rejestrowane wg kolejności złożenia. Wszelkie sprawy są rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco, pozostałe zaś zgodnie z terminami określonymi w k.p.a. oraz przepisami wykonawczymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych.
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Fidrych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-17

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-17