Wykaz bezpośrednich numerów telefonów i adresów e-mail w Starostwie Powiatowym w Sejnach

 

 

Nazwa wydziału

 

Bezpośredni numer

 

Adres e-mail

Sekretariat

87/5173910

87/5173302

87/5162066

FAX  087/5162013

 

biuro@powiat.sejny.pl

 

Starosta

87/5173912

 

starosta@powiat.sejny.pl

 

 

Wicestarosta

 

 

87/5173913

 

 

biuro@powiat.sejny.pl

 

Sekretarz

 

87/5173914

 

 

sekretarz@powiat.sejny.pl

 

 

Skarbnik

 

87/5173920

 

skarbnik@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Finansowy

 

87/5173921

 

sejneński@bl.jst.net.pl

 

 

Kierownik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

 

87/5173916

 

 

geodezja@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Geodezji i Kartografii

(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej)

 

 

 

87/5173917

 

Wydział Geodezji i Kartografii

(ewidencja gruntów i budynków)

 

 

87/5173918

Wydział Geodezji i Kartografii

(gospodarka nieruchomościami)

 

87/5173922

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

87/5173915

 

kadry@powiat.sejny.pl

 

Wydział Organizacyjny

(Biuro Rzeczy Znalezionych

stowarzyszenia,  wydawanie pozwoleń
 na sprowadzanie zwłok)

87/5173915

 

stowarzyszenia@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Organizacyjny

(zamówienia publiczne)

 

87/5173922

 

zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Organizacyjny

(oświata, fundacje, zdrowie, kultura, sport)

87/5173919

 

oswiatazdrowie@powiat.sejny.pl

 

Wydział Organizacyjny

(promocja, projekty)

87/5173919

projekty@powiat.sejny.pl

promocja@powiat.sejny.pl

 

Wydział Organizacyjny

(obsługa organów powiatu)

 

 

87/5173900

 

biurorady@powiat.sejny.pl

 

 

Kierownik
Wydziału Komunikacji i Dróg

 

 

87/5173924

87/5162052

 

komunikacja@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Komunikacji i Dróg

 

87/5173924

87/5162052

 

 

Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa

 

 

 

87/5173923

 

 

architektura@powiat.sejny.pl

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

 

87/5173923

 Samodzielne stanowisko pracy ds archiwum zakładowego, kontroli, ABI

87/5173906

kontrola@powiat.sejny.pl

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

 

 

87/5173905

 

 

zkoc@powiat.sejny.pl

 

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds.

ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 

 

 

87/5173907

 

 

osrl@powiat.sejny.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

87/5173 924

87/5162052

 

 

komunikacja@powiat.sejny.pl

 

 

Pełnomocnik ds

ochrony informacji niejawnych

 

87/5173919

 

oswiatazdrowie@powiat.sejny.pl

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2009-09-15

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-05-19

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2009-09-15