Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

Rok 2018 r.

Data wpływu zgłoszenia

Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wycofania zgłoszenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

09.02.2018

29.03.2018

29.03.2018

Grzegorz Rokicki

Gmina Krasnopol

Gmina Krasnopol

rozbiórka odcinka napowietrznej linii nN wraz z przyłączami i stanowiskami słupowymi, budowa kablowej doziemnej linii nN między łupami linii napowietrznej nN, nr 17 i 18 wraz z budową przyłączy napowietrznych w Gibach, działki nr 1225, 1224, 1195, 1273, 885, obręb Giby, gmina Giby

sie wodociągowa rozdzielcza w: Piotrowa Dąbrowa, Wysoka Góra, Remieńkiń, Ryżówka, Żubrówka Nowa, Aleksandrowo, Maćkowa Ruda, Buda Ruska

sieć wodociągowa rozdzielcza w: Pawłówka, Skustele, Stabieńszczyzna, Michnowce, Romanowce

 nie wniesiono sprzeciwu

 nie wniesiono sprzeciwu

 nie wniesiono sprzeciwu


Rok 2017 r.

 

Data wpływu zgłoszenia

Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wycofania zgłoszenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

17.01.2017

Paweł Stankiewicz

rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 69 obręb Berżałowce, gmina Sejny

 nie wniesiono sprzeciwu

2.

21.02.2017

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowych, budowie napowietrznych przyłączy nn 0,4 kV; działki nr 25/10; 25/4;118;24/3;22;23/2;23/1;27/3;27/1;26;19;29;42/4;42/1;24/5;43;120/1;119;39;49/3;31/1;55;53;61;54/4;62/1;68/1;68/4;76/1;75;82/3;82/1;88/3;87/3;93/5;93/1;54/8;100 obręb Pawłówka, 943/1;951/1 obręb Krasnopol gmina Krasnopol

08.03.2017

3.

22.03.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach sp. z o.o.

budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z przyłączami na działkach nr 691/17;630/3;639/2;639/1;635/1;634/1;638;634/6;634/2;635/2;634/3;635/3;634/4;635/4;634/5;635/5;636;623/2;631/2;631/1;617;616/9;616/14;616/20;616/5;616/15;616/13;619/2;620/3;618/1;616/6;618/2;616/17;615/2;613;612;614;611

nie wniesiono sprzeciwu

4.

06.04.2017

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowych, budowie napowietrznych przyłączy nn 0,4 kV; działki nr 25/11; 25/4;118;24/3;22;23/2;23/1;27/3;27/1;26;19;29;42/4;42/1;24/5;43;120/1;119;39;49/3;31/1;55;53;61;54/4;62/1;68/1;68/4;76/1;75;82/3;82/1;88/3;87/3;93/5;93/1;54/8;100 obręb Pawłówka, 943/1;951/1 obręb Krasnopol gmina Krasnopol

nie wniesiono sprzeciwu

5.

7.12.2017

Sławomir Namiotko

przeniesienie transformatora ze słupa 3/1 na istniejący słup nr 1 linii SN oraz zasilenie odbioru 53kW poprzez postawienie złącza ZK-3/2 UP

21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rok 2016 r.

L.p.

Data wpływu zgłoszenia

Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wycofania zgłoszenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

21.07.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Budowa słupa linii napowietrznej oraz linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZKP a także rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz ze słupami szt. 2 oraz przyłączem napowietrznym szt. 1 na działce ozn. nr geod. 494/21 (budowa i rozbiórka), 494/3 (rozbiórka) przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 

2. 08.08.2016 Jan Urbański budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 946 obręb Giby, Gmina Giby      27.10.2016
3. 29.11.2016 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa i przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV na działkach 159,190/2, 630, 158, 170/2, 170/1, 169/2, 180/2, 168, 167, 177, 176/2, 176/1, 122/2, 627, 163/1, 175, 166, 162/1, 129, 130, 160, 172/4, 138, 161, 327, 331/2, 620/10, 475/1, 620/16, 620/15, 620/2, 620/1, 619, 11/1, 11/3, 10/3, 10/4, Obręb Gawieniańce Gmina Sejny

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Sosnowska, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2016-07-25

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2016-07-25