Oświadczenia majątkowe za 2019r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyłączenia jawności dokonali: Bogumiła Ogórkis-Staniewicz - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Katarzyna Mikłaszewicz - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

Tomasz Andrejczyk - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Dorota Bykowska - Skarbnik Powiatu

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Bogdan Fidrych - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Romuald Jakubowski - inspektor w Starostwie Powiatowym

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Krystyna Koneszko - kierownik CAZ

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Anna Kowalczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Waldemar Kwaterski - dyrektor SP ZOZ w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Anna Elżbieta Lutyńska - Geodeta Powiatowy, kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Andrzej Małkiński - dyrektor ZSO w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Wojciech Milewski - podinspektor w Starostwie Powiatowym w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Wioletta Myszczyńska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Alwid Piotr Niewulis - dyrektor LO z LJN w Puńsku

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Jarosław Polens - kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Marek Eugeniusz Ślusarz - Sekretarz Powiatu, kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Lucyna Tomczyk - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

Oświadczenie majątkowe za 2019r.


Franciszek Alboszta - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Piotr Franciszek Alszko - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Antoni Baudzis

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego


Lucyna Fidrych

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Radna Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego


Ryszard Grzybowski - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Stanisław Jastrzębski - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Janusz Krajewski - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Waldemar Kazimierz Krakowski - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Stanisław Kwaterski

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego


Jolanta Malinowska - Wiaktor - Radna Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Janusz Józef Moroz - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Maciej Tomasz Plesiewicz

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego


Anna Siebert - Radna Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Józef Ryszard Stankiewicz - Radny Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok


Alicja Wysocka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Radna Powiatu Sejneńskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-06-10

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2020-06-08