Oświadczenia majątkowe złożone za 2018 rok

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyłączenia jawności dokonali: Bogumiła Ogórkis-Staniewicz - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Katarzyna Mikłaszewicz - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

 

Tomasz Andrejczyk - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Dorota Bykowska - Skarbnik Powiatu

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Bogdan Fidrych - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Romuald Jakubowski - inspektor w Starostwie Powiatowym

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Krystyna Koneszko - kierownik CAZ

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Waldemar Kwaterski - dyrektor SP ZOZ w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Anna Elżbieta Lutyńska - Geodeta Powiatowy, kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Andrzej Małkiński - dyrektor ZSO w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Wojciech Milewski - podinspekor w Starostwie Powiatowym w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Marzena Krystyna Moroz - dyrektor Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

oświadczenie majątkowe złożone w trakcie 2019 r.


Wioletta Myszczyńska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Alwid Piotr Niewulis - dyrektor LO z LJN w Puńsku

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Jarosław Polens - kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Marek Eugeniusz Ślusarz - Sekterarz Powiatu, kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Lucyna Tomczyk - zastępca dyrektora Powiatowgo Urzędu Pracy w Sejnach

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Franciszek Alboszta - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Piotr Franciszek Alszko - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Antoni Baudzis - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Radny

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Członek Zarządu


Lucyna Fidrych - Radna Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Radny

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Członek Zarządu


Ryszard Grzybowski - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Stanisław Jastrzębski - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Janusz Krajewski - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Waldemar Kazimierz Krakowski - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Stanisław Kwaterski - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Członek Zarządu


Jolanta Malinowska - Wiaktor - Radna Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Janusz Józef Moroz - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Maciej Tomasz Plesiewicz - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - radny

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Członek Zarządu


Anna Siebert - Radna Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Józef Ryszard Stankiewicz - Radny Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Alicja Wysocka - Radna Rady Powiatu Sejneńskiego

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Radna

oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Członek Zarządu


Anna Kowalczyk - dyrektor Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej w Sejnach

oświadczenie majątkowe złożone w trakcie 2019 roku


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2019-05-15