Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rok 2014

Rok 2013  

 

Rok 2006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Sejnach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót ziemnych, fundamentów oraz ścian fundamentowych piwnic Zespołu Szkół Ogólnokształcących...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Mikołajewo-Ryżówka
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia modernizację operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu gm. Sejny
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw do SP ZOZ w Sejnach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na druk materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej
 
 
 
 
 
ROK 2007
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Budwieć, gm. Giby oraz obrębu Stanowisko, gm. Giby.
Ogłoszenie o wyborze oferty  w SP ZOZ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę leków....
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku - etap II .....
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach ....
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na  terenie Powiatu Sejny.......
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1159B....
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla dla ZSTR w Sejnach....
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego dla ZS T-R w Sejnach...
 
 
ROK 2008
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Sejneńskiego.....
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia na odbudowę drogi powiatowej - Dworczysko ....
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcąchcy w Puńsku ...
4. Ogłoszenie o wyniku postępowania roboty geodezyjne - Pomorze i Tauroszyszki...
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania na rozbudowę ZSO w Puńsku, etap III ...
6.  Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonaie przepustu na drodze powiatowej nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki .....
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę paliw płynnych dla PZD w Sejnach ...
8. Ogłoszenie o wyniku postępowania na zimowe utrzymanie dróg .....
9. Ogłoszenie o wyniku postepowania na zimowe utrzymanie dróg 2008/2009...
10. Ogłoszenie o zawarciu umowy na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku ....
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów...
12. Ogłoszenie o zawarciu umowy na rozbudowę ZSO w Puńsku. Roboty polegają na dostawie i montarzu stolarki okiennej w sali sportowej.
13. Ogłoszenie o wyniku postępowania na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ...
 
Rok 2009
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most - Sarnetki - Frącki ......
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1159B od drogi nr 651 Szoltany - Puńsk - Wojtokiemie
3. Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.
5. Informacja o wyborze ofert. Prace geodezyjne.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa ZSO w Puńsku - etap IV.
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ew. gruntów i budynków obrębów: Kukle oraz Białorzeczka.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt w wysokości 3 500 000.00 zł.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa ZSO w Puńsku - roboty uzupełnijące w budynku dydaktycznym.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa ZSO w Puńsku - roboty uzupełniające w sali sportowej.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa ZSO w Puńsku - roboty uzupełniające (dostawa i montaż grzejników w budynku dydaktycznym).
12. Informacja o wyborze najkorzystniej oferty w  postępowaniu na zimoe utrzymanie dróg ....
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg zarządznych przez PZD w Sejnach.
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę ZSO w Puńsku - roboty uzupełniające w sali sportowej.
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny-Berżniki ....
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny - Berżniki.
 
Rok 2010
1.  Informacja o wyborze oferty na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawych.
2.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
3.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zimowe odśnieżanie dróg zarządzanych przez PZD w Sejnach. Usługa uzupełniająca.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1170B Żubrówka-Maćkowa-Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Giby ....
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1170B.
6. Informacja o wyborze oferty na: Rozbudowę Zespołu Szkół Ogółnokształcących w Puńsku etap - V.
7. Informacja o zawarciu umowy na: Rozbudowę Zespołu Szkół Ogółnokształcących w Puńsku etap - V.
8.Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Rozbudowa ZSO w Puńsku - roboty uzupełniające w sali sportowej.
9. Informacja o wyborze oferty na: Modernizację ew. gruntów i budynków części Gminy Krasnopol.
10. Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń ...
11. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu ....
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części Gminy Krasnopol ...
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń ....
14. Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia ZSO w Puńsku.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia ZSO w Puńsku.
16. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu języka angielskiego ...
17. Informacja o zawarciu umowy na: Rozbudowa ZSO w Puńsku - roboty uzupełniające....
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez PZD w Sejnach. Przetarg I.
19. Informacja o wyborze ofert na udzielenie 2 kredytów dla Powiatu Sejneńskiego.
20. Informacja o wyborze oferty na dostawę drugiego wyposażenia dla ZSO w Puńsku.
21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę drugiego wyposażenia dla ZSO w Puńsku.
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dwa kredyty dla Powiatu Sejneńskiego.
23. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.
24. Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2011-2013.
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia uzupełniającego dla ZSO w Puńsku.
26. Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.
27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sejneńskiego.
 
Rok 2011
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sejny. 
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe odśnieżanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach ....
4. Informacja o wyborze oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sejneńskiego.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sejnaeńskiego.
6. Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1205B.
7. Informacja o wyborze oferty na remont dachu ZSO w Sejnach.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dachu ZSO w Sejnach.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworczysko-Łoski-Mikaszówka ....
10. Informacja o wyborze oferty na modernizację ewid. gruntów i budynków części gm. Puńsk.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową modernizację ewid. gruntów i budynków części gm. Puńsk.
12. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w nadmorskiej miejscowości w ramach projektu systemowego „Nowe jutro....
13. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Przeprowadzenie kursu prawo jazdy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" ...
14. Informacja o wyborze oferty na remont ciągu pieszego wzdłuż ul. Łąkowej w Sejnach.
15. Informacja o wyborze oferty na założenie ewidencji budynków i lokali dla części gm. Giby.
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na założenie ewidencji budynków i lokali dla części gm. Giby.
17. Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol - Murowany Most.
18. Unieważnienie postępowania na dostawę wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku.
19. Informacja o wyborze oferty na remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Sejnach.
20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol - Murowany Mast.
21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Sejnach...
22. Informacja o wyborze ofert na udzielenie dwóch kredytów dla Powiatu Sejneńskiego. 
23. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym....
24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie dwóch kredytów dla Powiatu Sejneńskiego.
25. Informacja o wyborze oferty na dostawę używanego samochodu ciężarowego dla PZD w Sejnach.
26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę używanego samochodu ciężarowego dla PZD w Sejnach.
27. Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku.
28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia dla LO w Puńsku.
29. Informacja o wyborze ofert na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez PZD w Sejnach w sezonie 2011-2012r.
30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez PZD w Sejnach w sezonie 2011-2012.
31. Informacja o unieważnieniu postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez PZD w Sejnach.
32. Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.
33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wyposażenie uzupełniające dla ZSO w Puńsku.
34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.
 
Rok 2012
1. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż drzewa na pniu przez PZD w Sejnach.
2. Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawę remontera drogowego dla PZD w Sejnach.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup remontera drogowego dla PZD w Sejnach.
4. Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej Trakiszki - Poluńce - Widugiery.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Trakiszki - Poluńce - Widugiery.
6.Informacja o wyborze oferty ...
7. Informacja o wyborze oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu ...
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów lasu ...
9. Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydz. Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sejnach.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę obiektu mostowego JNI 01024276 w ciągu drogi powiatowej Nr  1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w miejscowości Maćkowa Ruda (przez rz. Czarna Hańcza)”
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydz. Komunikacji i Dróg.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę obiektu mostowego JNI 01024276 w ciągu drogi powiatowej nr 1170B.
13. Informacja o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i C.
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i C.
15. Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Sejnach - etap - I.
16. Informacja o wyborze ofert na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Zaruby, Olszanka oraz Świackie.
17. Informacja o wyborze oferty na wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska w Powiecie Sejneńskim.
18. Informacja o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów  dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Zaruby, Olszanka oraz Świackie.
20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba części - 4.
21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza nr 2588B w Sejnach ...
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury ...
23. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny-Bubele-Krosnowo-Sankury...
24. Informacja o wyborze oferty na udzielenie dwóch kredytów dla Powiatu Sejneńskiego.
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (roboty uzupełniające) na przebudowę drogi powiatowej nr 1164B Sejny-Bubele-Krosnowo-Sankury.
26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie dwóch kredytów dla Powiatu Sejneńskiego.
27. Informacja o wyborze ofert na usługę zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach.
28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach.
29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (cz. 3) na usługę zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez PZD w Sejnach.
30. Informacja o wyborze oferty na zakup paliw w roku 2013 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.
31. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup paliw w roku 2013 dla Powiayowego Zarządu Dróg w Sejnach.
 

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Kowalewski - Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis

Data wytworzenia: 2009-12-22

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-10-14

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2016-01-19

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-10-14