Załatwianie spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa

 

Wydział Architektury i Budownictwa załatwia sprawy w zakresie:

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę obiektów.

- stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

- nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

- przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

- określenie wysokości opłaty skarbowej za pozwolenia na budowę. Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

 

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Sejnach ul. 1 Maja 1, Wydział Architektury i Budownictwa 

tel. (087) 5162066, 5173302

tel. bezpośredni (087) 5173923

 

Kiedy:
Codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Henryka Ropel, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-11-03

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-11-03