Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów

pełni Pan Marek Eugeniusz Ślusarz


Przyjmuje interesantów w pokoju nr 1

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach (ul. 1 Maja 1)


Godziny przyjęć:poniedziałek-piątek: 7.30-15.30


tel. (0-87) 5173924


Zakres kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

1) wytaczanie powództwa na rzecz obywateli oraz wstępowanie za zgodą powoda do postępowania w każdym stadium w sprawie ochrony interesów konsumenta;
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
3) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
4) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów;
5) współdziałanie z właściwymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
6) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze Powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

 

Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sejnach

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-11-02

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-11-02