Oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 25 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyłączenia jawności dokonali: Bogumiła Ogórkis-Staniewicz - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Katarzyna Mikłaszewicz - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

 

Do pobrania:

Formularze oświadczeń majątkowych:

- członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostywersja .DOC (z możliwością edycji),

- radnego powiatu - wersja .DOC (z możliwością edycji).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-05-15

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2006-11-28

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2019-05-15

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2006-11-28