DANE TELEADRESOWE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. 11 MARCA W PUŃSKU

ul. 11 Marca 16A

16 - 515 Puńsk

tel.87 5655736, 87 5162309

e-mail: licpunsk@gmail.com

http://licejus.eu/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10653

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku mgr Alwid Piotr Niewulis

Status prawny

W 1956r. na mocy Dekretu Ministra Oświaty powstało Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Po kilku przekształceniach w dniu 1 września 2002r. na mocy uchwały Nr XXXVIII/140/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 26 marca 2002r. powołany został Zespół Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Z dniem 01 września 2010r. szkoła na mocy uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego nr XXXVIII/2389/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. funkcjonuje jako Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.

 

Organizacja

Liceum jest szkołą trzyletnią, jednolitą pod względem organizacyjnym i programowym o profilu ogólnym, uwzględniającą w swoich treściach kształcenie zróżnicowane uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Liceum spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą, tworząc warunki wszechstronnego rozwoju młodzieży. Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży litewskiej mniejszości narodowe w Polsce, ewentualnie innych osób ze znajomością języka litewskiego.

 

Działy funkcyjne

1. Sekretariat

2. Księgowość

3. Internat

 

Zakres działalności i kompetencji

Zadania realizowane przez Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku określa przyjęty Statut szkoły.

 

Osoby pełniące kluczowe funkcje

1. Dyrektor - mgr Alwid Piotr Niewulis

2. Główny księgowy - Janina Gryguć

 

 

 

  


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Naucznia w Puńsku

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-10-19