Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

Rok 2021

 

lp. data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu data wniesienia sprzeciwu Upływ terminu o którym mowa wart. 30 ust.5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wycofania zgłoszenia
1 2 3 4 5 6 7
1. 25.01.2021 Wigierski Park Narodowy Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 80/2 obręb Sarnetki gm. Giby 16.02.2021
2. 14.04.2021 Przemysław Piątek budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Głuszynie, działka nr 94/3 obręb Głuszyn, j.e. Krasnopol 05.05.2021

Rok 2020

lp. data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu data wniesienia sprzeciwu Upływ terminu o którym mowa wart. 30 ust.5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wycofania zgłoszenia
1 2 3 4 5 6 7
1. 21.10.2020 PGE Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV we wsi Boksze Osada, gm. Puńsk, działki geod. 65/4, 88/1, 43/10, 43/8, 43/11, 108 obręg Boksze Osada, gm. Puńsk
2. 15.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa spółka z.o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia etap Ia w Sejnach, działki nr: 92, 2, 117/1, 117/2, 118/4,  219, 384/2, obręb Sejny 5.11.2020
3. 26.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa spółka z.o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia etap Ib w Sejnach,działki nr 92, 1583/1, 219
4. 24.11.2020 Miasto Sejny rozbiórka i budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz budowa ZK na działce ozn. nr geod. 904/1, 905, 903/2 ob. 0001 Sejny

 


Rok 2019

lp. data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu data wniesienia sprzeciwu Upływ terminu o którym mowa wart. 30 ust.5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wycofania zgłoszenia
1 2 3 4 5 6 7
1. 02.01.2019 T-Mobile Polska S.A. sieć energetyczna nN poniżej 1kV - budowa linii kablowej nN 0,4 kV, działki nr: 964, 966, 965/10, 965/11, obręg Sejny, jednostka ewidencyjna Miasto Sejny nie wniesiono sprzeciwu
2. 15.03.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie budowa linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV w m. Burbiszki gm. Sejny nie wniesiono sprzeciwu
3. 9.05.2019 Tomasz Kołba budynek mieszkalny jednorodzinny, w Sejnach, działki oznaczone nr geodezyjnym 657/4, 654/5 26.06.2019


Rok 2018 r.

Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora
Adres i opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data wycofania zgłoszenia
1 2 3 4 5 6 7
1. 09.02.2018 Grzegorz Rokicki rozbiórka odcinka napowietrznej linii nN wraz z przyłączami i stanowiskami słupowymi, budowa kablowej doziemnej linii nN między łupami linii napowietrznej nN, nr 17 i 18 wraz z budową przyłączy napowietrznych w Gibach, działki nr 1225, 1224, 1195, 1273, 885, obręb Giby, gmina Giby nie wniesiono sprzeciwu
2. 29.03.2018 Gmina Krasnopol sieć wodociągowa rozdzielcza w: Piotrowa Dąbrowa, Wysoka Góra, Remieńkiń, Ryżówka, Żubrówka Nowa, Aleksandrowo, Maćkowa Ruda, Buda Ruska nie wniesiono sprzeciwu
3. 29.03.2018 Gmina Krasnopol sieć wodociągowa rozdzielcza w: Pawłówka, Skustele, Stabieńszczyzna, Michnowce, Romanowce nie wniesiono sprzeciwu
4. 15.06.2018 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie budowa linii kablowej i przyłącza nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi zasilanymi ze stacji ST5-1034 Stanowisko II w m. Stanowisko - Etap II, działki nr 23, 25/1, 27, 28, 57, 32, 33/2, 34, 35, 58, 37 nie wniesiono sprzeciwu
5. 19.06.2018 Gmina Krasnopol sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Jegliniec, działki 129/3, 129/2, 53, 30, 23, 21, 11, 7 nie wniesiono sprzeciwu
6. 24.07.2018 Gmina Krasnopol sieć wodociągowa rozdzielcza w miescowości Czarna Buchta, działki: 24/13, 25/1, 27, 29/1, 31/1, 32/1, 33/1, 69/4, 71/8, 71/9, 71/10, 74/5, 74/11, 74/16, 74/18, 74/20, 74/21, 82/1, 89/3, 92, 154/3 nie wniesiono sprzeciwu
7. 18.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie budowa sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Jenorajście gm. Sejny - odcinek D-E (dz.nr28/3, 114/1, 29/3, 30/3, 31/3, 86/1, 5/4 nie wniesiono sprzeciwu
8. 18.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie budowa sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV w m.Jenorajście gm. sejny - odcinki E-E, E-F, F-G i F-H (dz. 31/3, 97/2, 97/1, 86/1, 131/1, 200/2, 2/12, 87/1, 132/2) nie wniesiono sprzeciwu
9. 06.11.2018 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa linii kablowych nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz słupów linii napowietrznej nN - 0,4 kV, rozbiórka linii napowietrznej nN - 0,4kV wraz ze słupami oraz przyłączem kablowym w Łumbiach gm Sejny na działkach nr geodezyjny, budowa: 2, 4/11, 4/12, 4/13, 6/8, 53, 54

rozbiórka: 2, 4/11, 4/12, 4/13, 6/8, 53, 54, 10, 3/9

nie wniesiono sprzeciwu

 


Rok 2017 r.

 

Data wpływu zgłoszenia

Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wycofania zgłoszenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

17.01.2017

Paweł Stankiewicz

rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 69 obręb Berżałowce, gmina Sejny

 nie wniesiono sprzeciwu

2.

21.02.2017

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowych, budowie napowietrznych przyłączy nn 0,4 kV; działki nr 25/10; 25/4;118;24/3;22;23/2;23/1;27/3;27/1;26;19;29;42/4;42/1;24/5;43;120/1;119;39;49/3;31/1;55;53;61;54/4;62/1;68/1;68/4;76/1;75;82/3;82/1;88/3;87/3;93/5;93/1;54/8;100 obręb Pawłówka, 943/1;951/1 obręb Krasnopol gmina Krasnopol

08.03.2017

3.

22.03.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach sp. z o.o.

budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z przyłączami na działkach nr 691/17;630/3;639/2;639/1;635/1;634/1;638;634/6;634/2;635/2;634/3;635/3;634/4;635/4;634/5;635/5;636;623/2;631/2;631/1;617;616/9;616/14;616/20;616/5;616/15;616/13;619/2;620/3;618/1;616/6;618/2;616/17;615/2;613;612;614;611

nie wniesiono sprzeciwu

4.

06.04.2017

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowych, budowie napowietrznych przyłączy nn 0,4 kV; działki nr 25/11; 25/4;118;24/3;22;23/2;23/1;27/3;27/1;26;19;29;42/4;42/1;24/5;43;120/1;119;39;49/3;31/1;55;53;61;54/4;62/1;68/1;68/4;76/1;75;82/3;82/1;88/3;87/3;93/5;93/1;54/8;100 obręb Pawłówka, 943/1;951/1 obręb Krasnopol gmina Krasnopol

nie wniesiono sprzeciwu

5.

7.12.2017

Sławomir Namiotko

przeniesienie transformatora ze słupa 3/1 na istniejący słup nr 1 linii SN oraz zasilenie odbioru 53kW poprzez postawienie złącza ZK-3/2 UP

21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rok 2016 r.

L.p.

Data wpływu zgłoszenia

Imię i nazwisko
albo nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 tj. informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wycofania zgłoszenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

21.07.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Budowa słupa linii napowietrznej oraz linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZKP a także rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz ze słupami szt. 2 oraz przyłączem napowietrznym szt. 1 na działce ozn. nr geod. 494/21 (budowa i rozbiórka), 494/3 (rozbiórka) przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 

2. 08.08.2016 Jan Urbański budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 946 obręb Giby, Gmina Giby      27.10.2016
3. 29.11.2016 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa i przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV na działkach 159,190/2, 630, 158, 170/2, 170/1, 169/2, 180/2, 168, 167, 177, 176/2, 176/1, 122/2, 627, 163/1, 175, 166, 162/1, 129, 130, 160, 172/4, 138, 161, 327, 331/2, 620/10, 475/1, 620/16, 620/15, 620/2, 620/1, 619, 11/1, 11/3, 10/3, 10/4, Obręb Gawieniańce Gmina Sejny

nie wniesiono sprzeciwu

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Sosnowska, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-04-08

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2016-07-25

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2016-07-25