Stan mienia Skarbu Państwa

Stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 10.03.2005r.

1. Grunty Skarbu Państwa - 35,4266 ha
2. Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste - 26,5646 ha
- liczba użytkowników wieczystych (osoby fizyczne i osoby prawne)  - 56
3. Grunty Skarbu Pańśtwa znajdujące się w trwałym zarządzie - 7,9836 ha
- liczba trwałych zarządów - 8
4. Grunty pozostałe - 0,8784 ha

Szczegółowa informacja o stanie majątku Skarbu Państwa sporządzona na 10.03.2005r.

 

Stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.07.2006r.

Stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.03.2008r.

 

 

 

Stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.12.2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji, Kartografii i Rolnictwa - opracowała Krystyna Stachurska

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Ropel

Data wytworzenia: 2005-03-10

Wprowadzający: Henryka Ropel

Data wprowadzenia: 2005-03-11

Modyfikujący: Henryka Ropel

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Henryka Ropel

Data publikacji: 2005-03-11