REJESTR UMÓW 2016 ROK

I. Umowy dotyczące Powiatu Sejneńskiego

 

L.p.

Symbol

wydziału/

samodzielnego

stanowiska

przygotowujące

umowę

 

Numer

umowy

 

Data

zawarcia

umowy

 

Strony

umowy

 

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

 

Okres

obowiązywania

 

Informacje

o aneksach

 

 

Uwagi

SE

I/1/2016

13.01.2016 r.

Marta Kałęka

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Puńsku (zastępca poniedziałek)

60 zł brutto/godzinę

13.01.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 14.01.2016 r.

Oryginał FN

SE

I/2/2016

14.01.2016 r.

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Puńsku (poniedziałek, wtorek, piątek)

60 zł brutto/godzinę

14.01.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 14.01.2016 r.

Oryginał FN

SE

I/3/2016

22.01.2016 r.

Marta Kałęka

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Puńsku (czwartek)

60 zł brutto/godzinę

22.01.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 22.01.2016 r.

Oryginał FN

SE

I/4/2016

22.01.2016 r.

Barbara Lutyńska

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Puńsku (środa)

60 zł brutto/godzinę

22.01.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejsstr. 22.01.2016 r.

Oryginał FN

SE

I/5/2016

01.02.2016 r.

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Puńsku (poniedziałek, wtorek, piątek)

50 zł brutto/godzinę

01.02.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

Oryginał FN

PP

I/6/2016

01.02.2016 r.

Inter Active Agency G&K Grzegorz Baran,

ul. Urzędnicza 7a/66

25-729 Kielce

Kompleksowa usługa w zakresie udostępniania i utrzymania na serwerach strony internetowej www.etno-punskas.pl

 

600 zł netto

01.02.2016 r. –

31.01.2019 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.Oryginał FN, PP

OR

-

01.02.2016 r.

Ośrodek Kultury

w Sejnach

ul. 1 Maj 17, 16-500 Sejny

Najem lokalu na okres przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej od 18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

2.500 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

Oryginał FN

FN

-

04.01.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sejnach

Użyczenie lokali użytkowych o pow. 61 m2  

Wg umowy

01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

Oryginał FN

-

-

04.01.2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.

 

Wywóz nieczystości stałych

 

85 zł za 1 m3 netto

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

Kopia FN

10

OR

I/7/2016

22.02.2016 r.

ZIiKUS-A Krzysztof Szyc

ul. Pajkerta 45,

15-617 Białystok

Kompleksowy dozór techniczny urządzeń alarmowych włamania w obiekcie Starostwa Powiatowego w Sejnach, przy ul. 1 Maja 1

 

112,00 zł netto / miesięcznie

 

01.03.2016 r.-

28.02.2017 r.

 

-

Zarejestr. dn. 22.02.2016 r.

Oryginał FN, Kowalewski

11

GK

I/8/2016

01.03.2016 r.

Miasto Sejny

bezpłatne używanie nieruchomości   gruntowej - działki nr 118/9
i 118/11 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
o łącznej pow. 230 m2 zlokalizowane na terenie byłego międzynarodowego przejścia granicznego w Ogrodnikach

 

Wg umowy

 

01.03.2016 r. –

01.03.2019 r.

 

-

Zarejestr. dn. 07.03.2016 r.

 

12

FN

I/9/2016

16.03.2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach

W sprawie udzielenia dotacji podmiotowej na działalność bieżącą

45.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

13

SE

I/10/2016

18.03.2016 r.

Barbara Lutyńska

Nieodpłatna pomoc prawna
w punkcie w Sejnach

/zastępstwo czwartek/

60 zł brutto / godzinę

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr.

29.03.2016 r.

Oryginał w FN

14

KW

I/11/2016

25.03.2016 r.

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

dotacja na zadanie publiczne

„ Młodzież szkolna w przyswajaniu tradycji tkackich”

2.500 zł

do 30.12.2016 r.

-

30.03.2016 r.

Oryginał FN

15

KW

I/12/2016

25.03.2016 r.

Stowarzyszenie Origo
w Półkotach

dotacja na zadanie publiczne

„ Archiwum Miejsko-Gminne”

2.500 zł

do 01.09.2016 r.

-

30.03.2016 r.

Oryginał FN

16

KW

I/13/2016

25.03.2016 r.

Stowarzyszenie Krusznia w Krasnopolu

dotacja na zadanie publiczne

„ XI festiwal Oj Wiosna ty Wiosna 2016”

2.500 zł

do 31.12.2016 r.

-

30.03.2016 r.

Oryginał FN

17

KW

I/14/2016

25.03.2016 r.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki

Nad Zabytkami

dotacja na zadanie publiczne

„ Poznanie przeszłości drogą do przyszłości”

9.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

30.03.2016 r.

Oryginał FN

18

KW

I/15/2016

04.04.2016 r.

Sejneński Klub Sportowy   „Pomorzanka”

dotacja na zadanie publiczne „ Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych”

2.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

07.04.2016 r.

Oryginał FN

19

KW

I/16/2016

04.04.2016 r.

Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”

dotacja na zadanie publiczne

„ Wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach”

6.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

07.04.2016 r.

Oryginał FN

20

KW

I/17/2016

04.04.2016 r.

Sejneński Klub Sportowy   „Pomorzanka”

dotacja na zadanie publiczne „ Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej”

10.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

07.04.2016 r.

Oryginał F

21

KW

I/18/2016

07.04.2016 r.

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach

dotacja na zadanie publiczne „ Miejsce dzieci i młodzieży Powiatu Sejneńskiego w lokalnej kulturze”

1.000 zł

do 31.08.2016 r.

Aneks nr 1

Z dnia 12.09.2016 r.

/nazwa i adres zleceniobiorcy/

Zarejestr. 15.04.2016 r.

Oryginał w FN,KW

 

Aneks zarejestr. dn. 12.09.2016 r.

Oryginał w FN, K

22

KW

I/19/2016

15.04.2016 r.

Stowarzyszenie Aktywna Ziemia Smolańska

dotacja na zadanie publiczne

„Utworzenie Izby Historii Ziemi Smolańskiej”

500 zł

do 31.10.2016 r.

-

Zarejestr.

15.04.2016 r.

Oryginał w FN

23

FN

-

25.03.2016 r.

Bank Spółdzielczy

w Sejnach

Umowa o prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych

Wg umowy

do 31.03.2019 r.

-

Zarejestr. 18.04.2016 r.

Oryginał FN

24

FN

-

25.03.2016 r.

Bank Spółdzielczy

w Sejnach

Umowa o prowadzenie rachunku rozliczeniowego w złotych

Wg umowy

do 31.03.2019 r.

-

Zarejestr. 18.04.2016 r.

Oryginał FN

25

KW

I/20/2016

04.05.2016 r.

Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Sejnach

dotacja na zadanie publiczne

„ Z kulturą za pan brat – dwa wyjazdy osób niepełnosprawnych do Białegostoku”

3.000 zł

04.05.2016 r. – 30.07.2016 r.

-

Zarejestr. 04.05.2016 r.

Oryginał FN

26

KW

I/21/2016

16.05.2016 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach,

ul. Strażacka 2,

16-500 Sejny

dotacja na zadanie publiczne

„ Warsztaty szkoleniowe gry na instrumentach dętych dla dzieci
i młodzieży Powiatu Sejneńskiego w 2016 roku”

3.500 zł

20.05.2016 r. –

31.07.2016 r.

-

Zarejestr.

20.05.2016 r.

Oryginał FN

27

KW

I/22/2016

20.05.2016 r.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki

Nad Zabytkami

Dotacja na zadanie publiczne
„Odsłonięcie odbudowanego pomnika w miejscu publicznej egzekucji 20 Bojowników Ruchu Oporu z 1944 r. przed byłą Szkołą Podstawową w Berżnikach”

2.500 zł

20.05.2016 r. – 31.07.2016 r.

-

Zarejestr. dn.

24.05.2016 r.

Oryginał FN

28

GK

I/23/2016

30.05.2016 r.

EXATEL SA
ul. Perkuna 47

04-164 Warszawa

Dzierżawa gruntu pod rurociąg kablowy 21,44 m2 na terenie byłego drogowego przejścia granicznego
w Ogrodnikach

698 zł netto/miesiąc

01.06.2016 r. –

31.05.2019 r.

-

Zarejestr. dn. 13.06.2016 r.

Oryginał FN

29

GK

I/24/2016

01.06.2016 r.

GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 11

Konwersja danych graficznych mapy zasadniczej dla obszaru powiatu sejneńskiego z bazy programu TerraBit do bazy EWMAPA

23.985 zł /brutto/

do dnia

01.08.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 01.07.2016 r.

Oryginał FN

30

OR

I/25/2016

06.06.2016 r.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Przytorowa 24,

16-400 Suwałki

Realizacja inwestycji „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5,0 km”

 

1.427.527,25 zł

/brutto/

 

31.08.2016 r.

 

Aneks nr 1 z dn. 17.08.2016 r.

Roboty dodatkowe

79.713,96 zł /brutto/

Termin wykonania do 31.08.2016 r.

Zarejestr. dn. 27.06.2016 r.

Oryginał FN

 

 

 

Aneks zarejestr. dn. 25.08.2016 r.

Oryginał FN

31

OR

I/26/2016

07.06.2016 r.

Aleksander Niedźwiedź

Inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5,0 km”

7.000 zł /brutto/

-

-

Zarejestr. dn. 01.07.2016 r.

Oryginał FN

32

GK

I/27/2016

28.06.2016 r.

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego

W sprawie przekazania wsparcia finansowego na realizację Projektu pn.: „ Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” na terenie Województwa Podlaskiego jako element infrastruktury przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

3.075,71 zł

-

-

Zarejestr. dn. 28.06.2016 r.

Oryginał FN

33

GK

I/28/2016

24.06.2016 r.

FINIPOL S.C. A. Kurdziuk, E. Jurgielanis D.P.G Ogrodniki,

16-500 Sejny

Udostępnienie korzystania z sieci elektroenergetycznej byłego drogowego przejścia granicznego

w Ogrodnikach dla potrzeb kantoru wymiany walut

Wg umowy

01.06.2016 r. –

31.05.2019 r.

-

Zarejestr. dn. 28.06.2016 r.

Oryginał FN

34

GK

I/29/2016

01.07.2016 r.

Kantor Wymiany Walut ROBEX Robert Galiński

Ogrodniki 121/7,

16-500 Sejny

Udostepnienie korzystania z sieci elektroenergetycznej byłego drogowego przejścia granicznego
w Ogrodnikach

Wg umowy

15.06.2016 r. – 10.06.2019 r.

-

Zarejestr. dn. 01.07.2016 r.

Oryginał FN

35

KW

I/30/2016

08.07.2016 r.

Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”

Dotacja na zadanie publiczne

„Organizacja obchodów 60–lecia założenia Sejneńskiego Klubu Sportowego POMORZANKA Sejny”

1.000 zł

Od dnia podpisania umowy do dnia

09 lipca 2016 r.

-

Zarejestr. dn. 11.07.2016 r.

Oryginał FN, KW

36

KW

I/31/2016

22.07.2016 r.

Fundacja Maratony Kresowe

ul. Ciołkowskiego 157,

15-545 Białystok

Dotacja na zadanie publiczne

„ Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB Pogranicze

z Gaładusią”

5.000 zł

01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 27.07.2016 r.

Oryginał FN, KW

37

KW

I/32/2016

22.07.2016 r.

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu

w Sejnach,

ul. 1 Maja 17,

16-500 Sejny

Dotacja na zadanie publiczne

„ Mażoretkowe wakacje”

4.000 zł

16.08.2016 r. –

15.09.2016 r.

Aneks nr 1

Z dnia 12.09.2016 r.

/zmiana nazwy i siedziby zleceniobiorcy/

Zarejestr. dn. 27.07.2016 r.

Oryginał FN, KW

Aneks zarejestr. dn. 12.09.2016 r.

Oryginał FN, KW

38

OR

I/33/2016

16.08.2016 r.

Aleksander Niedźwiedź

Inspektor nadzoru – inwestycja „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża”

5.500 zł brutto

Na czas realizacji inwestycji, tj.

17.08.2016 r. –

15.11.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 25.08.2016 r.

Oryginał FN, OR

40

OR

I/34/2016

17.08.2016 r.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Przytorowa 24,

16-400 Suwałki

Realizacja inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża” na odcinku o długości 4,0 km

 

921.258,03 zł brutto

Zakończenie prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy

15.11.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 25.08.2016 r.

Oryginał FN, OR

41

GK

I/35/2016

27.09.2016 r.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Najem garażu na potrzeby garażowania samochodu służbowego Prokuratury Rejonowej w Sejnach

103 zł /netto/

01.10.2016 r. -01.10.2017 r.

-

Zarejestr. dn. 25.08.2016 r.

Oryginał FN, GK

42

OR

I/36/2016

06.10.2016 r.

Firma Szkoleniowo-Usługowa Andrea Consulting Andrzej Jurkiewicz

Okuniowiec 74,

16-402 Suwałki

Opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2020, z perspektywa na lata 2021-2024”

6.500 zł /brutto/

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr. dn.

06.10.2016 r.

Oryginał FN, OŚRL

43

-

PPA-POKL.03.05.00-00-026/13-00

07.10.2016 r.

Skarb Państwa Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28,
00-478 Warszawa

Przeniesienie praw autorskich w ramach realizacji projektu „ Nowy system doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Sejneńskim”

-

czas nieokreślony

-

Zarejestr. dn.

11.10.2016 r.

Oryginał OR

44

-

286-19/8/1/2016

01.10.2016 r.

Gmina Sejny/Obsługa Komunalna Gminy Sejny

Umowa o zaopatrzenie w wodę (przyłącze wodociągowe w Dusznicy (byłe przejście drogowe
w Ogrodnikach)

Wg umowy

czas nieokreślony

-

Zarejestr. dn.

28.10.2016 r.

Oryginał FN

45

-

I/37/2016

02.11.2016 r.

Gmina Puńsk

Użyczenie nieruchomości zabudowanej działka nr 351/7 o pow. 0,0432 ha, nr 351/8 o pow. 0,3388 ha w Puńsku

nieodpłatnie

10 lat od dnia zawarcia umowy

-

Zarejestr. dn.

07.11.2016 r.

Oryginał FN

46

SE

I/38/2016

24.11.2016 r.

Paulina Kowalewska

Nieodpłatna pomoc prawna   w 2017 r.
w punkcie w Sejnach (piątek)

60,72 zł brutto/godz.

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestr. dn. 12.12.2016 r.

47

SE

I/39/2016

24.11.2016 r.

Bartosz Haraburda

Nieodpłatna pomoc prawna   w 2017 r.
w punkcie w Sejnach (czwartek)

60 zł brutto/godz.

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestr. 05.12.2016 r.

Oryginał w FN

48

SE

I/40/2016

24.11.2016 r.

Barbara Lutyńska

Nieodpłatna pomoc prawna   w 2017 r.
w punkcie w Sejnach (poniedziałek, środa)

60 zł brutto/godz.

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestr. 05.12.2016 r.

Oryginał w FN

49

OR

 

I/41/2016

24.11.2016 r.

TIZAR ul. Marchlewskiego 36, 16-500 Sejny

Dostawa i montaż wraz z osprzętem grzejnika CO w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 1

 

700 zł /brutto/

 

20 dni od dnia zawarcia umowy

 

-

Zarejestr. dn. 25.11.2016 r.

Oryginał w FN

50

SE

I/42/2016

24.11.2016 r.

Artur Pietraszkiewicz

Nieodpłatna pomoc prawna   w 2017 r.
w punkcie w Sejnach (zastępca wtorek, piątek)

60,72 zł brutto/godz.

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestrowano

28.12.2016 r

Oryginał w FN

51

SE

I/43/2016

28.11.2016 r.

Łukasz Wojno

Nieodpłatna pomoc prawna   w 2017 r.
w punkcie w Sejnach (zastępca wtorek, piątek)

60,72 zł brutto/godz.

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestr. 05.12.2016 r.

Oryginał w FN

52

SE

I/44/2016

01.12.2016 r.

Robert Waszkiewicz

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

w punkcie Sejny ( wtorek)

60,72 zł brutto/godz.

01.01.2017 r.-

31.12.2017 r.

 

Zarejestrowano 28.12.2016 r.

Oryginał FN

53

SE

I/45/2016

12.12.2016 r.

Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą ul. Warmińska 7/1,

10-544 Olsztyn

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powicie Sejneńskim
(Puńsk) w 2017 r.

60.725,88 zł

01.01.2017 r. –

31.12.2017 r.

-

Zarejestrowano 30.12.2016 r.

Oryginał w FN

54

PP

I/46/2016

28.11.2016

Tomasz Dziurbejko

APRO GROUP

Z siedzibą 16-010 Wasilków

Osowicze 40

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Wspólpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020

9840,00 zł brutto

28.11.2016r. -27.12.2016 r.

 

Zarej. Dn. 27.12.2016

Org. FN

55.

PP

I/47/2016

28.11.2016

Tomasz Dziurbejko

APRO GROUP

Z siedzibą 16-010 Wasilków

Osowicze 40

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Wspólpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020

9840,00 zł brutto

28.11.2016r. -27.12.2016 r.

 

Zarej. Dn. 27.12.2016

Org. FN

56

GK

I/48/2016

23.12.2016

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach z siedzibą w Sejnach przy ul 1 Maja 2

Wynajem nieruchomości gruntowej o pow. 0,0367 ha składającej się z działki 698/9, zabudowanej” Budynkiem Przychodni 1 Maja 2”

Wg umowy

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Zarejestrowano

29.12.2016 r.

Oryginał w FN

57

-

GM.7151.8.2016

23.12.2016

Miasto Sejny

Wynajem nieruchomości gruntowej o pow. 0,0367 ha składającej się z działki 698/9, zabudowanej” Budynkiem Przychodni 1 Maja 2”

Wg umowy

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Zarejestrowano

27.12.2016 r. Oryginał w FN

58

OR

I/49/2016

27.12.2016

Andruczyk Stanisław

Dziemianówka 21,

16-506 Giby

Nadzór nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Sejneńskiego

2.000,00 zł brutto miesięcznie

01.01.2017 r.-31.12.2017 r.

 

Zarejest. dn.

29.12.2016 r.

Oryg. w FN

59

OR

I/50/2016

30.12.2016

Kancelaria Prawna

Radca Prawny

Waldemar Haraburda

Ul. Powstańców Wlkp. 30

16-400 Suwałki

Obsługa prawna

3321,00zł brutto miesięcznie

01.01.2017 r.-31.12.2017 r.

 

Zarejestr. dn. 30.12.2016 r.

Oryg. w FN

60

OR

I/51/2016

30.12.2016

Paweł Luto

Posejnele 15A

16-506 Giby

Wykonywanie usług informatycznych

2950,00zł brutto miesięcznie

01.01.2017 r.-31.12.2017 r.

 

Zarejstr. Dn. 30.12.2016

Oryg. w F

61

FN

-

30.12.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sejnach

Użyczenie pomieszczeń biurowych o pow. 58,80 m2    

Wg umowy

01.01.2017 r.-31.12.2017 r.-

 

Zarejestr. 10.01.2017r.

Oryginał FN

 

II. Umowy dotyczące Skarbu Państwa

 

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego stanowiska

przygotowującego umowę

 

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

 

Strony

umowy

 

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

 

Okres

obowiązywania

 

Informacje

o aneksach

 

Uwagi

GK

II/1/2016

02.03.2016 r.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego GEO-GRUNT Michał Luto

ul. Nowomiejska 4/66, 16-400 Suwałki

sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb odszkodowania, w związku z założeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Ełk – granica RP na terenie gminy Puńsk

 

7.000 zł netto

 

12.04.2016 r.

 

-

Zarejestr. 13.04.2016 r.

Oryginał FN, Krysia

GK

 

II/2/2016

28.04.2016 r.

Robert Janczewski

Giby 129A,

16-506 Giby

Dzierżawa nieruchomości gruntowej pokrytej wodą stojącą jeziora Pieczysko w Białogórach

równowartość 3,30 dt

pszenicy rocznie

02.05.2016 r.- 02.05.2019 r.

-

Zarejestr. 28.04.2016 r.

Oryginał FN, Krysia

GK

 

II/3/2016

05.05.2016 r.

PTUH Maciej Staniewicz, Dziemianówka 9,

16-506 Giby

Wywóz nieczystości płynnych

z Frącek działka 41/4

16,20 zł brutto /1m3

czas nieokreślony

-

Zarejestr.

06.05.2016 r.

Oryginał FN

GK

II/4/2016

09.05.2016

Barbara Kucharzewska

zam. Karolin 22, 16-506 Giby

Umowa najmu lokalu nr 5

o pow. 54,61 m2 we Frąckach

Wg umowy

09.05.2016 r.– 30.09.2016 r.

-

Zarejestr.

16.05.2016 r.

Oryginał FN, GK

GK

 

II/5/2016

09.05.2016

Beata Jejer, zam. Pogorzelec 39, 16-506 Giby

Marcin Jejer

zam. Lasanka 6,

16-500 Sejny

Umowa najmu lokalu nr 4

o pow. 56,32 m2 we Frąckach

Wg umowy

09.05.2016 r.–

30.09.2016 r.

-

Zarejestr.

16.05.2016 r.

Oryginał FN, GK

GK

 

II/6/2016

17.06.2016 r.

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Użyczenie nieruchomości gruntowej o pow. 1,0500 ha poł. w obrębie Nr 0023 Szołtany

Wg umowy

Okres trzech lat od dnia zawarcia umowy

-

Zarejestr.

27.07.2016 r.

Oryginał GK

GK

 

II/7/2016

30.06.2016 r.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie,

ul. Twarda 6

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej o pow. 0,5390 ha w obrębie Nr 0013, Krasnopol w celu wykonania na własny koszt ogrodzenia

Wg umowy

Od dnia podpisania umowy do dnia 25.11.2016 r.

-

Zarejestr.

27.07.2016 r.

Oryginał GK

8.

GK

II/8/2016

02.11.2016 r.

Beata Jejer

Dzierżawa gruntu o pow. 15 m2
z przeznaczeniem na postawienie garażu
o konstrukcji blaszanej o pow. Użytkowej
do 15 m2

 

50 zł miesięcznie

 

02.12.2016 r. –

09.05.2018 r.

-

Zarejestr. dn.

07.11.2016 r.

Oryginał FN

OR

II/9/2016

15.11.2016 r.

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Import-Eksport
Jan Korzeniecki

Remont dachu budynku Skarbu Państwa poł. we Frąckach

10.252,96 zł /brutto/

do dnia 08.12.2016 r.

-

Zarejestr. dn.

17.11.2016 r.

Oryginał FN

10

OR

II/10/2016

17.11.2016 r.

Zakład Budowlano-Remontowy Michał Motuk

Zabezpieczenie dachu Hołny Wolmera

4600,00 zł brutto

Do dnia 15.12.2016 r.

 

Zarejestrowano dn. 27.12.2016

Org. w F

11

OR

II/11/2016

17.11.2016 r.

Zakład Budowlano-Remontowy Michał Motuk

Wymiana i montaż pieca CO we Frąckach

4.600,00 zł brutto

Do dnia 15.12.2016 r.

 

Zarejestr. dn. 15.12.2016r. Oryginał FN

 

III. Umowy dotyczące Starostwa Powiatowego

 

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego

stanowiska

przygotowującego

umowę

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Strony

umowy

Przedmiot

umowy

Wartość umowy

Okres

obowiązywania

Informacje

o aneksach

Uwagi

GK

 

W00/01/16

01.02.2016

Geobaza sp. Z o.o. w Lęborku, ul. Łokietka 10/2

Licencja programu EGBIII wersja”1.*”

5.000 zł brutto

31.01.2017 r.

-

Zarejestr. 01.02.2016 r.

OR

III/1/2016

25.01.2016 r.

Henryka Pawlukanis

Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych

830 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

OR

III/2/2016

25.01.2016 r.

Wioleta Wołukanis

Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych

830 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

OR

III/3/2016

25.01.2016 r.

Marek Kalwejt

 

Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych

830 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

OR

III/4/2016

25.01.2016 r.

Wojciech Milewski

Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych

830 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

OR

III/5/2016

25.01.2016 r.

Grzegorz Świerzbinowicz

Prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu poł. w Sejnach

przy ul. 1 Maja 17

830 zł brutto

18.02.2016 r.-25.02.2016 r.

-

Zarejestr. 08.02.2016 r.

FN

III/6/2016

15.09.2016 r.

Adam Łabanowski

Występ zespołu muzycznego na VIII Dożynkach Powiatowych w dniu 18.09.2016 r.

1.285 zł /brutto/

18.09.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 15.09.2016 r. Oryginał FN, OR

FN

III/7/2016

02.11.2016 r.

Julia Łabanowska

Autorskie wykonanie dwóch obrazów przedstawiających Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

300 zł /brutto/

-

-

Zarejestr. dn. 09.2016 r. Oryginał FN

 

IV. Porozumienia i pozostałe umowy

 

 

L.p.

Symbol wydziału/

samodzielnego stanowiska

przygotowującego umowę

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Strony

umowy

Przedmiot

umowy

 

Wartość umowy

Okres

obowiązywania

Informacje

o aneksach

Uwagi

FN

-

04.01.2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Sejnach

udzielenie dotacji podmiotowej na rozwój edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru

32.000 zł

do 31.12.2016 r.

Aneks nr 1 z dnia 31.03.2016 r.; wartość umowy 37.000 zł (zarejestr. 18.04.2016 r.)

Zarejestr. 04.01.2016 r.

Oryginał w FN

FN

-

16.03.2016 r.

Samorząd Województwa Podlaskiego

pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji
i czytelnictwa poprzez udostepnienie księgozbioru

45.000 zł

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

FN

-

14.03.2016 r.

Gmina Krasnopol

Realizacja i współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej
Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża

Wartość inwestycji 1.679.254,94 zł

Dotacja z Gminy Krasnopol

200.000 zł

do czasu zakończenia inwestycji i jej rozliczenia

-

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

FN

22/2016

15.03.2016 r.

Gmina Sejny

o partnerstwie w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej
Nr 2244B Dworczysko-Hołny Wolmera”

Pomoc finansowa udzielona Gminie Sejny 1.000 zł

Umowa traci moc, jeżeli Gmina Sejny w 2017 r.

nie rozpocznie realizacji inwestycji

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dnia 06.06.2016 r.

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

Rozwiązanie umowy Zarejestr. dn. 13.06.2016 r.

FN

1/2016

29.02.2016 r.

Gmina Puńsk

o partnerstwie w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej

Nr 101720B Boksze Osada-Boksze Stare”

Pomoc finansowa udzielona Gminie Puńsk 5.000 zł

Umowa traci moc, jeżeli Gmina Puńsk w 2016 r.

nie rozpocznie realizacji inwestycji

-

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

FN

2/2016

29.02.2016 r.

Gmina Puńsk

o partnerstwie w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej

Nr 101702B Pełele-Przystawańce”

Pomoc finansowa udzielona Gminie Puńsk 5.000 zł

Umowa traci moc, jeżeli Gmina Puńsk w 2016 r.

nie rozpocznie realizacji inwestycji

-

Zarejestr. 16.03.2016 r.

Oryginał w FN

FN

-

14.03.2016 r.

SP ZOZ w Sejnach

W sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Powiatu sejneńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

5.000 zł

do 14.12.2016 r.

-

Zarejestr.

17.03.2016 r.

Oryginał FN

-

-

16.03.2016 r.

Gmina Krasnopol

Realizacja i współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo-Czerwony Krzyż
w roku 2017

Pomoc finansowa udzielona Gminie   Krasnopol 1.000 zł

Do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia

-

Zarejestr.

17.03.2016 r.

Oryginał FN

-

-

16.03.2016 r.

Gmina Krasnopol

Realizacja i współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie w roku 2017

Pomoc finansowa udzielona Gminie   Krasnopol 1.000 zł

Do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia

-

Zarejestr.

17.03.2016 r.

Oryginał FN

-

-

16.03.2016 r.

Gmina Krasnopol

Realizacja i współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 102049B Żłobin-Łopuchowo

w roku 2018

Pomoc finansowa udzielona Gminie   Krasnopol 1.000 zł

Do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia

-

Zarejestr.

17.03.2016 r.

Oryginał FN

 

 

16.03.2016 r.

Gmina Krasnopol

Realizacja i współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol-Pawłówka

w roku 2018

Pomoc finansowa udzielona Gminie   Krasnopol 1.000 zł

Do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia

-

Zarejestr.

17.03.2016 r.

Oryginał FN

-

-

23.03.2016 r.

Główny Geodeta Kraju

W sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości i krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

-

do końca 2020 r.

-

Zarejestr.

04.04.2016 r.

Oryginał GK

-

1/2016

07.06.2016 r.

Gmina Sejny

o wspólnej realizacji w latach 2016/2017 zadania „Przebudowa drogi gminnej
Nr 2244B Dworczysko-Hołny Wolmera”

Pomoc finansowa udzielona Gminie Sejny 1.000 zł

Porozumienie traci moc, jeżeli Gmina Sejny w 2017 r.

nie rozpocznie realizacji inwestycji

-

Zarejestr. dn. 13.06.2016 r.

Oryginał FN

FN

7/2016

23.06.2016

Komenda Wojewódzka Policji

w Białymstoku

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

Dofinansowanie zadania

z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup usługi przygotowania całodziennego wyżywienia czterech funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku oddelegowanych do służby na terenie Powiatu Sejneńskiego

5.000 zł

Do czasu rozliczenia się z przekazanego dofinansowania,

nie później niż

do 31 października 2016 r.

-

Zarejestr. dn. 28.06.2016 r.

Oryginał FN

GK

Porozumienie

20.06.2016 r.

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego

Współdziałanie w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 8. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „ Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów

i budynków”

-

-

-

Zarejestr. dn. 28.06.2016 r.

Oryginał GK

PP

Porozumienie

24.05.2016 r.

Rejon Grodzieński

Umowa o współpracy

-

-

-

Zarejestr. dn. 29.06.2016 r.

Oryginał PP

 

PP

Porozumienie

03.06.2016 r.

Zamek Raudondvario

Kowno

Porozumienie partnerskie

w zakresie realizacji projektu w ramach Interreg Litwa - Polska

-

-

-

Zarejestr. dn. 29.06.2016 r.

Oryginał PP

 

PP

Umowa o współpracy

06.07.2016 r.

Samorząd Rejonu Kowieńskiego

Umowa o współpracy Samorządu Rejonu Kowieńskiego i Powiatu Sejneńskiego

-

-

-

Zarejestr. dn. 08.07.2016 r.

Oryginał H. Pawlukanis

PP

Porozumienie

05.07.2016 r.

Powiat Białostocki

Miasto Białystok

Powiat Augustowski

Powiat Bielski

Powiat Grajewski

Powiat Hajnowski

Powiat Kolneńśki

Powiat Łomżyński

Powiat Suwalski

Powiat Siemiatycki

Powiat Sokólski

Powiat Moniecki

Powiat Wysokomazowiecki

Powiat Zambrowski

 

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu zintegrowanego pn.: „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

-

Okres przygotowania
i realizacji programu

-

Zarejestr. 25.08.2016 r.

Oryginał
H. Pawlukanis

-

00099-65151-UM1000125/16

22.07.2016 r.

Samorząd Województwa Podlaskiego

Prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel-Jegliniec- Wiatrołuża”

1.068.509 zł

Zakończenie rzeczowe do 15.11.2016 r.

-

Zarejestr. 25.08.2016 r.

Oryginał FN

-

12P/2016

05.08.2016 r.

Wojewoda Podlaski

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „ Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą, a drogą wojewódzką Nr 51 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy- Widugiery – Sankury”

717.263,11 zł

(nie więcej niż 50% kosztów objętych dofinansowaniem z budżetu państwa)

 

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania do 31.08.2016 r.

-

Zarejestr. 25.08.2016 r.

Oryginał FN

-

1/9/2016

24.08.2016 r.

Wojewoda Podlaski

Dotacja celowa w ramach
„ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”

13.764 zł

do 31.12.2016 r.

-

Zarejestr. 01.09.2016 r.

Oryginał FN

GK

-

31.08.2016 r.

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Wspólna realizacja zadania „Pomiar przebiegu faktycznego drogi na gruncie (dz. nr 236/1 – Obręb Sarnetki) wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków działek przyległych do w/w drogi”

-

Do dnia wywiązania się przez strony ze zobowiązań

-

Zarejestr. dn. 05.10.2016 r.

Oryginał FN

OR

31/2016

02.09.2016 r.

Miasto Suwałki

Powierzenie prowadzenia zadania publicznego
z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Powiatu Sejneńskiego

66,56 zł / m-c/ ucznia

01.09.2016 r.-31.12.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 05.10.2016 r.

Oryginał FN

-

-

29.08.2016 r.

Skarb państwa PGL LP Nadleśnictwo Pomorze

Umowa darowizny kwoty pieniężnej – podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kulturowej regionu poprzez organizacje VIII Dożynek Powiatowych

1.500 zł

-

-

Zarejestr. dn. 06.10.2016 r.

Oryginał FN

FN

-

14.09.2016 r.

Gmina Sejny

Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku od km +774 do km 6+617”

Szacunkowa wartość inwestycji 2.640.000 zł

(budżet państwa 1.320.000 zł;

budżet powiatu 658.000 zł;

budżet Gminy Sejny 662.000 zł)

do dnia zakończenia
i rozliczenia inwestycji

-

Zarejestr. dn. 06.10.2016 r.

Oryginał FN

 

 

 

 

 

OR

-

12.09.2016 r.

Gmina Puńsk

Wspólna organizacja VIII Dożynek Powiatowych w Sejnach w dniu 18.09.2016 r.

-

do 18.09.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 11.10.2016 r.

Oryginał OR

OR

-

12.09.2016 r.

Gmina Sejny

Wspólna organizacja VIII Dożynek Powiatowych w Sejnach w dniu 18.09.2016 r.

-

do 18.09.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 11.10.2016 r.

Oryginał OR

OR

-

12.09.2016 r.

Gmina Krasnopol

Wspólna organizacja VIII Dożynek Powiatowych w Sejnach w dniu 18.09.2016 r.

-

do 18.09.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 11.10.2016 r.

Oryginał OR

OR

-

12.09.2016 r.

Gmina Giby

Wspólna organizacja VIII Dożynek Powiatowych w Sejnach w dniu 18.09.2016 r.

-

do 18.09.2016 r.

-

Zarejestr. dn. 11.10.2016 r.

Oryginał OR

SE

Porozumienie

12.10.2016 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

ul. Przejazd 2A,

15-430 Białystok

 

Wzajemne prawa i obowiązki w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2017 r.
(punkt w Sejnach –3 dni
w tygodniu)

-

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

-

Zarejestr. dn. 12.10.2016 r.

Oryginał FN

GK

Umowa użyczenia

21.10.2016 r.

Gmina Miasto Sejny

Użyczenie pieca centralnego ogrzewania (zamontowany
w budynku we Frąckach)

-

Do czasu zamontowania nowego pieca

-

Zarejestr. dn.

28.10.2016 r.

Oryginał FN

SE

Porozumienie

10.11.2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka
w Białymstoku

ul. Przejazd 2A,

15-430 Białystok

 

Wzajemne prawa i obowiązki w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2017 r.
(punkt w Sejnach –2 dni
w tygodniu)

-

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

-

Zarejestr. dn. 18.11.2016 r.

Oryginał FN

-

Umowa nr 9/2016

20.12.2016

Województwo Podlaskie

Dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

5.090,00 zł

Ostateczne rozliczenie do dnia 10.02.2017 r.

 

Zarejestr. dn.

28.12.2016 r.

Oryginał w FN

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2016-01-22

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2017-01-20

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2016-01-22