Przetarg

Ogłoszenie o przetargach - rok 2020


Ogłoszenie o przetargach - rok 2019


Ogłoszenia o przetargach - rok 2018


Ogłoszenia o przetargach - rok 2017


Ogłoszenia o przetargach - rok 2016


Ogłoszenia o przetargach - rok 2015


Ogłoszenia o przetargach - rok 2014


Ogłoszenia o przetargach - rok 2013


Ogłoszenia o przetargach - rok 2012


Ogłoszenia o przetargach - rok 2011


Ogłoszenia o przetargach - rok 2010


Ogłoszenia o przetargach - rok 2009


Ogłoszenia o przetargach - rok 2008


Ogłoszenia o przetargach - rok 2007


 

ROK 2006

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę trzech dróg powiatowych. Oferty należy składać do dnia 18.01.2006. do godz. 10.00 .....
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda o dł. 5200 mb. Oferty należy składać do dnia 30.03.2006r. do godz. 10.00 ......
3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  modernizację i wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. Oferty należy składać do dnia 02.03.2006r. do godz. 10.00 ......
4. Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na modernizację operatu ewidencji gruntów. Oferty należy składać do 13.03.2006r. do godz. 10.00...
5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach. Oferty należy składać do dnia  22.03.2006 r. do godz. 12.00 .......
6. Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla kostki w ilości 40 ton. Oferty należy składać do 24.03.2006r. do godz. 10.00...
7. Ogłoszenie o przetargu  na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu gm. Sejny. Oferty należy składać do dnia 19/04/2006 godzina 10:00.....
8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki. Oferty należy składać do dnia 10.07.2006 do godz. 10.00 ....
9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1159B od 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie. Oferty należy składać do dnia 12.07.2006r. do godz. 10.00 .....
10. Ogłoszenie o pzetargu nieograniczonym na  wykonaniu robót ziemnych, fundamentów oraz ścian fundamentowych piwnic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku. Oferty należy składać do dnia 07.08.2006r. do godziny 10.00 ......
11. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uzupełnienie podstawowej bazy ewidencji gruntów i budynków o budynki oraz założenie  kartotek budynków obrębów: Głuszyn,  Konstantynówka i Iwanówka. Oferty należy składać do dnia 31.07.2006r. do godz. 10.00 .....
12. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Sejny. Oferty należy składać do dnia 27.09.2006 do godziny 9.00 ...
13. Przetarg nieograniczony na  wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Linówek, gm. Krasnopol, powiat sejneński, woj. Podlaskie. Oferty należy składać do dnia 26.09.2006 do godziny 10.00 ...
14. Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kostki w ilości 220 ton dla Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach na okres grzewczy 2006/2007. Oferty można składać do dnia 27.09.2006r. do godziny 10.00 .....
15. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę paliw płynnych z podziałem na dwa zadania. Oferty należy składać do dnia 09.10.2006 do godziny 12.00 ...
16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sejny. Oferty należy składać do dnia 17.10.2006r. do godziny 9.00 ...
17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kolonofiberoskopu dla SP ZOZ w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 03.11.2006r. ....
18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie katalogu poplenerowego. Oferty należy składać do dnia 16.11.2006r. ..
19. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup kolonofiberoskopu dla SP ZOZ w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 30.11.2006 do godziny 12.00 ...
20. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych (ze względu na brak zbiorników do przechowywania paliw - tankowanie do baku ) na potrzeby taboru samochodowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 12.12.2006r. do godziny 09.00 ...
21. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę płynów do Apteki SP ZOZ w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 15.12.2006r. do godziny 12.00 ...

 

Rok 2005

1. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie majątku Powiatu Sejneńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach z podziałem na cztery pakiety
3. Ogłoszenie o przetargu na dostawy leków do Apteki Szpitalnej dla SP ZOZ w Sejnach z podziałem na dziewięć  pakietów. Oferty należy składać do dnia 14.04.2005r do godz. 12:00 ....
4. Ogłoszenie przetargu na dostawę wozu strażackiego. Oferty należy składać do dnia 24.04.2005r. do godz. 10.00 .....
5. Ogłoszenia o przetargach na szkolenie osób bezrobotnych
6. Ogłoszenie o przetargu na ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym. Przetarg odbędzie się w dniu 27-go kwietnia 2005 roku o godz. 13.00 w pokoju Nr 7 Starostwa Powiatowego w Sejnach
7. Ogłoszenie o przetargu na dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń i oprogramowania dla potrzeb systemu informatycznego Centrum Ratowniczego.  Oferty należy składać do dnia 03.06.2005r. do godz. 10.00 
8. Ogłoszenie o przetargu na ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Gawieniańce, gminie Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim.  Przetarg odbędzie się w dniu 30-go maja 2005 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Sejnach.
9. Ogłoszenie o przetargu na uzupełnienie podstawowej bazy ewidencji gruntów i budynków o budynki oraz założenie kartotek budynków na terenie gminy Sejny. Oferty należy składać do dnia 18.05.2005r. do godz. 10.00 ....
10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy paliw dla SP ZOZ w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 20.07.2005r. do godz. 12:00 .... 
11. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Zawadzkiego Nr 1174B w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 18.07.2005r. do godz. 10.00.....
12. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Sejnach z podziałem na 12 zadań. Oferty należy
składać do dnia 01.09.2005r. do godz. 12:00 ........
13. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. Oferty należy składać do dnia 12.08.2005 do godziny 10:00.......
14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie i druk folderu oraz ulotek współfinansowanego z Programu Współpracy Region Morza Bałtyckiego 2003 Fundusz Małych Projektów (SPF) Projekt „Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych”. Oferty należy składać do dnia 22.08.2005r. do godz. 10.00 .....
15. Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla kostki w ilości 200 ton na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 06.09.2005 godzina 10:00 ......
16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na dostawę 1 samochodu osobowego o pojemności silnika 1480 - 1600 cm sześc. i mocy silnika od 90 do 125 KM. Oferty należy składać do dnia 9/9/2005, godzina 10:30....
17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu gm. Sejny. Oferty należy składać do dnia  9/9/2005, godzina 10:00 ......
18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na druk 12 miesięczników pt. "Gaładuś". Oferty należy składać do dnia 19.09.2005 do godziny 10:00.....
19. Ogłoszenie o publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę okres 15 lat, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej. Przetarg odbędzie się w dniu  23-go września 2005 roku o godzinie 13.00 .....
20. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Sejny. Oferty  należy składać do dnia 18.10.2005r. do godziny 9.00 ......
21. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Zawadzkiego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 26.10.2005r. do godziny 10.00 ....
22. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu medycznego. Oferty należy składać do dnia 7.12.2005 r. do godz. 12:00...
23. Informacja o sprzedaży samochodu osobowego. Oferty należy składać do dnia 15-11-2005r. o godz. 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach...
24. Informacja o sprzedaży samochodu osobowego. Oferty należy składać do dnia 09-12-2005r. o godz. 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach...
25. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych, olei i smarów na potrzeby taboru samochodowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach na 2006r.Oferty należy składać do dnia 21.12.2005r. do godz. 9.00 ....
26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie pełnych dokumentacji projektowych techniczno-prawnych na przebudowę trzech dróg powiatowych. Oferty należy składać do dnia 22.12.2005r. do godz. 10.00 ...

 

Rok 2004

 
 
8. Ogłoszenie o przedłużeniu przetargu na zakup i dostawę gastrofiberoskopu i kamery endoskopowej
7. Ogłoszenie przetargu na na zakup i dostawę gastrofiberoskopu  i kamery endoskopowej
6. Ogłoszenie przetargu na dostawę paliw płynnych (ze względu na brak zbiorników do przechowywania paliw - tankowanie do baku
5. Ogłoszenie przetargu na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej techniczno-prawnej na przebudowę drogi powiatowej nr 1159B
4. Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu technicznego na modernizację istniejącej kotłowni węglowej
3. Ogłoszenie przetargu na wydanie albumu - 1500 sztuk
2. Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej
1. Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach 

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Kowalewski - Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-09-15

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-09-15