Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach

 

 

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2008 roku
organem prowadzącym szkołę - Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach
jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

 

 

1. Status prawny

Szkoła została założona 02.04.1946 r. działająca jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Po kilku przekształceniach w dniu 1 września 2002r. na mocy uchwały Nr XXXVIII/139/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 26 marca 2002r. powołany został Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. S.Staszica w Sejnach.

2. Zakres działalności ZSTR w Sejnach

Zadania realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach określa przyjęty statut szkoły. Można go ściągnąć klikając na załączone poniżej załączniki.

3. Organizacja

W skład Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach wchodzą:
- liceum profilowane,
- technikum,
- zasadnicza szkoła zawodowa
- technikum mechanizacji rolnictwa,
- zaoczne technikum mechanizacji rolnictwa,
- liceum techniczne dla dorosłych
 
Działy funkcjonujące w ZSTR w Sejnach
1. Sekretariat
2. Księgowość
3. Intendent
4. Kuchnia
5. Warsztaty szkolne:
a) Księgowość
b) Dział pracowniczy
c) Stacja kontroli pojazdów
6. Stacja tankowania gazem LPG

 
4. Statut Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach

5. Organy

1. Dyrektor - mgr inż. Henryk Wiesław Wydra
2. Wicedyrektor d/s pedagogicznych - mgr Małgorzata Zawadzka
3. Wicedyrektor d/s CKU i szkolenia zawodowego - mgr Renata Sas

4. Główny księgowy - Bożena Benczyk

6. Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i przyjmowania

Korespondencję ze sprawami kierowaną do Zespołu Szkół Techniczno - Rolniczych w Sejnach przyjmuje sekretariat ZSTR w Sejnach, który przekazuje ją Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi celem podzielenia jej zgodnie z dyspozycjami na :
- Załatwiane przez Wicedyrektora d/s pedagogicznych lub Wicedyrektora d/s szkolenia zawodowego,
- Podlegające załatwieniu przez inne działy znajdujące się w ZSTR W Sejnach
Na korespondencji przewidzianej do załatwienia Dyrektor lub Wicedyrektor umieszcza dyspozycje dotyczące:
1. Sposobu załatwienia sprawy
2. Termin załatwienia sprawy
3. Aprobaty załatwienia sprawy
Tak rozpisana korespondencja przekazywana jest właściwym pracownikom, którzy rozpatrują i załatwiają przydzielone dla nich sprawy bez zbędnej zwłoki.

7. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach prowadzi następującą dokumentację:
- wykaz prowadzonych rejestrów w Sekretaracie,
- wykaz dokumentacji w księgowości,
- wykaz teczek dokumentacji archiwalnej sekretariatu

8. Majątek

- Wykaz środków trwałych ZSTR

Budżet rok 2004
Budżet rok 2006
Budżet rok 2007

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Palanis

Wprowadzający: Elżbieta Palanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Elżbieta Palanis

Data modyfikacji: 2015-10-26

Opublikował: Elżbieta Palanis

Data publikacji: 2004-10-19