DANE TELEADRESOWE

POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH

UL. ŁĄKOWA 26

16 - 500 SEJNY

TEL.  87 5163 970

FAX. 87 5163 375

e-mail: biuro@pup.sejny.pl

strona interenetowa: www.pup.sejny.pl

Strona BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach:  http://pup.sejny.sisco.info/

 

Dyrektor Wioletta Myszczyńska

 

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1400

 

 

 
 
1. Status prawny
 
Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Działa na podstawie:
-rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995r. (Dz. U. Z 1995r. nr 38, poz. 187 z późn zm.),
-rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 166 poz. 1247),
-ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124),
 
2. Organizacja
 
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Urzędem kieruje Dyrektor - Pani Wioletta Myszczyńska.
 
3. Zadania i kompetencje
 
Zakres działalności i kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach określa Regulamin Organizacyjny przyjęty oraz Statut PUP.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Palanis

Wprowadzający: Elżbieta Palanis

Data wprowadzenia: 2004-10-19

Modyfikujący: Elżbieta Palanis

Data modyfikacji: 2015-11-06

Opublikował: Elżbieta Palanis

Data publikacji: 2004-10-19