Obwieszczenia

Rok 2020

1. Obwieszczenie AB.6740.193.2019 z dnia 28 lutego 2020 r.
2. Obwieszczenie AB.6740.21.2020 z dnia 31 marca 2020 r.

 


Rok 2019

1. Obwieszczenie AB.6740.66.2019 z dnia 26.06.2019 r.
2. Obwieszczenie AB.6740.104.2019 z dnia 24.06.2019
3. Obwieszczenie AB.6740.115.2019 z dnia 29.08.2019
4. Obwieszczenie AB.6740.119.2019 z dnia 15.10.2019
5. Obwieszczenie AB.6740.142.2019 z dnia 21.10.2019
6. Obwieszczenie AB.6740.145.2019 z dnia 02.12.2019
7. Obwieszczenie AB.6740.151.2019 z dnia 02.12.2019
8. Obwieszczenie AB.6740.169.2019 z dnia 02.12.2019
9. Obwieszczenie AB.6740.171.2019 z dnia 02.12.2019
10.Obwieszczenie AB.6740.161.2019 z dnia 06.12.2019 r.


Rok 2018

1. Obwieszczenie nr AB.6740.183.2017 z dnia 29 stycznia 2018 r.

2. Obwieszczenie nr AB.6740.4.2018 z dnia 15 marca 2018 r.

3. Obwieszczenie AB.6740.165.2017 z dnia 15 marca 2018 r.

4. Obwieszczenie AB.6740.166.2017 z dnia 15 marca 2018 r.

5. Obwieszczenie AB.6740.23.2018 z dnia 04 maja 2018r.

6. Obwieszczenie AB.6740.54.2018 z dnia 21 maja 2018r.

7. Obwieszczenie AB.6740.55.2018 z dnia 21 maja 2018r.

8. Obwieszczenie AB.6740.97.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

9.  Obwieszczenie AB.6740.98.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

10. Obwieszczenie AB.6740.98.2018 z dnia 11.09.2018 r.

11. Obwieszczenie AB.6740.97.2018 z dnia 13.09.2018 r.

 

 


Rok 2017

1. Obwieszczenie nr AB.6740.74.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltanicznych na działce nr 181/10 obręb Głuszyn.

2. Obwieszczenie nr AB.6740.75.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltanicznych na działce nr 181/11 obręb Głuszyn.

3. Obwieszczenie nr AB.6740.91.2017 z dnia 10 lipca 2017r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4. Obwieszczenie nr AB.6740.124.2015 z dnia 17 sierpnia 2017r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę wolnostojących kolektorów słonecznych.

5. Obwieszczenie nr AB.6740.142.2015 z dnia 17 sierpnia 2017r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę wolnostojących kolektorów słonecznych

6. Obwieszczenie nr AB.6740.119.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozowlenia na przebudowę i rozbudowę budynku obory

7. Obwieszczenie nr AB.6740.110.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

8. Obwieszczenie nr AB.6740.109.2017 z dnia 05 września 2017 r.

9. Obwieszczenie AB.6740.155.2017 z dnia 4 grudnia 2017r.

10. Obwieszczenie AB.6740.184.2017 z dnia 5 stycznia 2018r.

 


 

Rok 2016

1. Obieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę wolnostojących kolektorów słonecznych....

2. Obwieszczenie wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowalany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych ...

3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego ....

4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obory o obsadzie 70 DJP ...

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku magazynowo-inwentarskiego ....

6. Decyzja nr 37/2016 zatwierdzająca projekt budowlany ...

7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce ....

8. Decyzja nr 44/2016 zatwierdzająca projekt budowlany ...

9. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na rozbudowę obory o docelowej obsadzie 40DJP inwentarza ....

10. Decyzja nr 63/2016 zatwierdzająca projekt budowlany ...

11. Obwieszczenie o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego trzody chlewnej ...

12. Decyzja nr AB.6740.5.2016 z dnia 5.07.2016 r. ....

12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany ...

13. Decyzja AB.6740.94.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. ...

14. Obwieszczenie o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozowlenia na budowę polegającego na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych ...

15. Obwieszczenie o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozowlenia na budowę polegającego na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych ...

16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozowlenia na rozbudowę obory ...

17. Decyzja nr AB.6740.110.2016 z dnia 01.09.2016  zatwierdzająca projekt budowlany

18. Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę obory wolnostojącej

19. Decyzja nr AB.6740.155.2016 zatwiedzająca projekt budowlany

20. Obwieszczenie GK.6821.7.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. informujące o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową... .

21. Obwieszczenie AB.6740.135.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji odmawiającej Spółce Renergo Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26 A w Suwałkach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej... .

22. Obwieszczenie AB.6740.156.2016 z dnia 08.12.2016 r.  o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny - Berżniki na działkach ozn. nr geod. 222/2, 254 obręb ewidencyjny Berżniki, działkach ozn. nr geod. 77/5, 86/1, 77/3, 27/3, 77/7, 102,87,81/1, 25/1, 82/1, 26/1 obręb ewidencyjny Folwar Berżniki, jednostka ewidencyjna Sejny. 

23. Obwieszczenie AB.6740.157.2016 z dnia 08.12.2016 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki- Berżniki na działkach ozn. nr geod. 77 obręb Ogrodniki, 40/2, 268/1, 325/1 obręb Holny Wolmera, 187/1 obręb Berżniki, jednostwa ewidencyjna Sejny.

 

 

 

 

ROK 2015

1. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji odmawiającej Rosand Sp. Z o. o. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrownii wiatrowej ...

2. Obwieszczenie o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Woojewody Podlaskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. znak WI-II.7840.4.2.2015.BS utrzymującej w mocy decyzję Starosty Sejneńskiego z dnia 07 stycznia 2015 r. znak: AB.6740.1.2014 ...

3. Obwieszczenie AB.6740.97.2015 z dnia 09.09.2015 r.

ROK 2014

1. Obwieszczenie o wydaniu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. decyzji ....

2. Obwieszczenie o upływie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej ...

3. Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr WI-II.7840.4.9.2014.BS ....

 

 

ROK 2013

1. Obwieszczenie o wydaniu Panu Maciejowi Sitko decyzji nr 77/2013 zatwierdzającej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowę stacji paliw ....

2. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na rzece Marychna ....

3. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na rzece Marycha ...

 

 

ROK 2012

1. Obwieszczenie o udzieleniu  pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do nawodnień rolniczych .....

2. Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę polegającą na przebudowie obiektu mostowego  ....

3. Obwieszczenie o udzieleniu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody ....

4.. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody na rzece Pilwianka ...

5. Obwieszczenie o udzieleniu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody na rzece Pilwianka ...

6. Obwieszczenie o wszczęciu podstępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...

7. Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: ...

8. Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w niżej wymienionych sprawach do czasu uzyskania nowej decyzji określającej .....

9. Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na istniejących budowlach piętrzących....

10. Obwieszczenie w sprawie udzielenia Wojewózkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na istniejących budowlach ...

11. Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego w dniu 06.09.2012r. postępowania administracyjnego ....

12. Obwieszczenie o udzieleniu Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego ....

13. Obwieszczenie o udzieleniu Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego ....

14. Obwieszczenie informujące o uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ....

 

ROK 2011

1. Obwieszczenie o udzieleniu decyzji OŚRL.6223-6/10 Wojewózkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnycch w Białymstoku ....

2. Obwieszczenie o udzieleniu decyzji OŚRL.6223-7/10 Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ....

3. Obieszczenie o wydaniu Gminie Krasnopol decyzji nr 6/2011 znak: AB-7351-145/10/11 zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowalnych ....

4. Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 19 nowych czterososobowych domków letniskowych, jednego domku stanowiącego recepcję ....

5. Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1175B Sejny-Bosse-Bierżałowce ...

 

ROK 2010

 1. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Sejneńskiego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę farmy wiatrowej ....

2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wojewódzkiemy Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ....

3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.....

4. Obwieszczenie o wydaniu Powiatowi Sejneńskiemu decyzji nr 163/2010 zatwierdzającej projekt budowlany polegający na przebudowie drogi powiatowej nr 1162B Trakiszki-Poluńce - Widugiery ....

5. Obwieszczenie o wydaniu Powiatowi Sejneńskiemu decyzji nr 165/2010 zatwierdzającej projekt budowlany polegający na przebudowie drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol - Murowany Most ....

 

 

Rok 2005

 

 

1. Obwieszczenie o zakazie używania wyrobów pirotechnicznych...

Rok 2006

1. Obwieszczenie Starosty Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 września 2006 r. w sprawie okręgów wyborczego dla wyboru Rady Powiatu w Sejnach, w wyborach zarądzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

2. Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 3 października 2006r. - w sprawie składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Sejnach oraz dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych powiatu

3. Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wprowadzeniu zakazu używania wyrobów pirotechnicznych...

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Sejneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2004-08-13