Uchwała Nr 142/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Panią Zytę Boćwińską na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

§  2. Uchwała powoduje powstanie stosunku pracy z powołania.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu, wyznaczając go równocześnie do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Pani Zyty Boćwińskiej z wyłączeniem prawa do odwołania ze stanowiska.

 

§ 4. Warunki wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone odrębnie przez Starostę Sejneńskiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                   ZARZĄD:

Andrzej Szturgulewski

..........................

Romuald Witkowski

..........................

Witold Wincenty Racis

..........................

Mariusz Skupski

..........................

 Anna Krystyna Witkowska

..........................

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Mikłaszewicz

Wprowadzający: Katarzyna Mikłaszewicz

Data wprowadzenia: 2014-01-08

Data modyfikacji: 2014-01-08

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2014-01-08