Uchwała Nr 140/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 23  grudnia 2013 r.

 

w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe oraz program działania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, 645), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)   Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala wzór umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

 

 2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                   ZARZĄD:

Andrzej Szturgulewski

..........................

Romuald Witkowski

..........................

Witold Wincenty Racis

..........................

Mariusz Skupski

..........................

 Anna Krystyna Witkowska

..........................

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Mikłaszewicz

Wprowadzający: Katarzyna Mikłaszewicz

Data wprowadzenia: 2014-01-08

Data modyfikacji: 2014-01-08

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2014-01-08