HARMONOGRAM DUŻURÓW

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO

 w 2019r.

 

L.p.

Dzień

Adwokaci i radcy wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

 

Adwokaci i radcy prawni wskazani przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma z siedzibą w Suwałkach

 

 

1.

 

poniedziałek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

 

godz. 8.00-12.00

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat pokój nr 21 parter

(wejście od ulicy 11 Marca)

 

godz. 8.00-12.00

 

2.

 

wtorek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

godz. 8.00-12.00

 

3.

 

środa

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 8.00-12.00

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat pokój nr 21

(wejście od ulicy 11 Marca)

 

godz. 12.00-16.00

 

4.

 

czwartek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

Krasnopol ul 1 Maja 1

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury -parter

 

godz. 8.00-12.00

 

5.

 

 

piątek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 8.00-12.00

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

 

W Powiecie Sejneńskim w 2019r. działać będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Pierwszy punkt:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (poniedziałki, środy, piątki 8.00-12.00 wtorki-czwartki od 12.00-16.00)

W punkcie w Sejnach porady prawne udzielane -przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

Drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową -Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnić będą adwokaci i radcy prawni) i świadczona nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1.(wtorki 8.00-12.00, piątki 12.00-16.00)
  2. w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca) w poniedziałki 8.00-12.00, środy 12.00-16.00
  3. w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter (czwartki 8-12.00)

 

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Numery telefonów:

punkt w Sejnach:  87 5173 901

punkt w Puńsku:  87 5161 080

punkt w Krasnopolu 87 5164 033

Starostwo Powiatowe w Sejnach:  87 5173 906 bezpośredni Teresa Alicja Jurkiewicz, e-mail kontrola@powiat.sejny.pl informacje, zapisy, zgłaszanie uwag dotyczących pracy punktów lub centrala 87 5173 910. 

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sejnach w związku z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych

Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna

Oświadczenie pomoc prawna 2019

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jurkiewicz, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-26