Rok 2020

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

skan petycji

07.08.2020r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

2020.08.10 - przekazano wg właściwości

2020.08.10-skan odpowiedzi na petycję

 


Rok 2019

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Skan petycji

skan petycji - uzupelnienie

31.07.2019r.

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Dotyczy wprowadzenia w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

    2019.08.22 - petycję przekazano na stanowisko ds. obsługi organów powiatu celem skierowania na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

2019.09.13 - zawiadomienie dotyczące rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

 2019.10.30- skan odpowiedzi na petycję

2

Skan petycji

19.08.2019r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

2019.08.19 - petycję przekazano do rozpatrzenia dla Kierownika Wydziału Organizacyjnego

2019.08.20 - Starosta przedstawił petycję na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sejneńskiego

 2019.08.28- skan odpowiedzi na petycję

3

Skan petycji

15.10.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok.13
00-412 Warszawa

Dotyczy wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Urzędzie.

 2019.10.23- skan odpowiedzi na petycję


Rok 2018

Nie wpłynęła żadna petycja.

 


Rok 2017

Nie wpłynęła żadna petycja.

 


Rok 2016

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

skan petycji

2016.06.15

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

15.06.2016 - petycję przekazano do rozpatrzenia na wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

29.06.2016 - skan wyciągu z protokołu

30.06.2016 - skan pisma w sprawie wyrażenia opinii
2016.07.08 - opinia RDOŚ
2016.07.08 - opinia RZGW Warszawa
2016.07.08 - opinia PZW Koło Sejny
2016.07.13 - opinia WZMiUW w Białymstoku

2016.07.13 - skan pisma w sprawie wyrażenia opinii
2016.07.21 - opinia RDOŚ
2016.07.21 - opinia Stowarzyszenie "Sejneńszczyzna"
2016.07.26 - opinia UG Giby

2016.07.27 - skan pisma w sprawie wyrażenia opinii
2016.08.03 - opinia UG Giby

2016.08.23 - konsultacje społeczne

2016.09.07 - przedłużenie terminu załatwienia sprawy

2016.09.16 - wyniki konsultacji społecznych

 2016.10.07-  skan odpowiedzi na petycję

 2

skan petycji

 2016.11.07

 Brak zgody na udostępnienie danych

 2016.11.08 - petycję  przekazano do rozpatrzenia dla Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodety Powiatowego

 2016.11.30-skan odpowiedzi na petycję.

3

skan petycji

2016.11.22

 Brak zgody na udostępnienie danych

2016.11.22 - Starosta przedstawił petycję na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sejneńskiego


2016.11.24- petycję przekazano na
st. ds. obsługi organów powiatu.

skan odpowiedzi na petycję

 


Rok 2015

1. Petycja z dnia 16.11.2015 r. dotyczy żądania przez Kancelarię Prawną "Swieca i Wspólnicy" sp.k. wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badń technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009 - 2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienie jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Odpowiedź na petycję z dnia 16.11.2015r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryka Pawlukanis, Starostwo Powiatowe w Sejnach

Data wytworzenia: 2020-08-10

Wprowadzający: Henryka Pawlukanis

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Henryka Pawlukanis

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Henryka Pawlukanis

Data publikacji: 2015-11-20